ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต อักษรศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 8 ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2565

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง