ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต อักษรศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 8 ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2565

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รองศาสตราจารย์ ดร.วริตตา ศรีรัตนา ได้รับทุนนักวิจัยระยะเวลา 6 เดือน ไปประจำการ ณ ศูนย์การศึกษาด้านวันสิ้นโลกและโลกหลังมหาวินาศ “เคเทอ ฮัมบูร์เกอร์” ณ มหาวิทยาลัยไฮเดลแบร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี