การจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกโดย QS World University Rankings by Subject 2022 สาขาวิชา Arts and Humanities ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกโดย QS World University Rankings by Subject 2022 สาขาวิชา Arts and Humanities ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน Top 4 ของมหาวิทยาลัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อยู่ใน Top 20 ของเอเชีย และก้าวขึ้นเป็นอันดับที่ 167 ของโลก (จากอันดับที่ 247)