การจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกโดย QS World University Rankings by Subject 2022 สาขาวิชา Arts and Humanities ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกโดย QS World University Rankings by Subject 2022 สาขาวิชา Arts and Humanities ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน Top 4 ของมหาวิทยาลัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อยู่ใน Top 20 ของเอเชีย และก้าวขึ้นเป็นอันดับที่ 167 ของโลก (จากอันดับที่ 247)

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ม.ร.ว.กัลยา ติงศภัทิย์ อดีตคณบดีคณะอักษรศาสตร์ และคุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ อักษรศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 47 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย