ขอแสดงความยินดีแก่คุณจิรัฏฐ์ เฉลิมแสนยากร นิสิตปริญญาเอกของภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีแก่คุณจิรัฏฐ์ เฉลิมแสนยากร นิสิตปริญญาเอกของภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบในโอกาสที่เรื่องสั้นของคุณจิรัฏฐ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน 15 เรื่องที่จะได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในงาน Bangkok Pride ที่จะจัดขึ้นช่วง 17-19 มิถุนายนนี้