ขอแนะนำหนังสือใหม่โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการคณะอักษรศาสตร์ พื้นฐานการจัดระบบคอลเลกชันดิจิทัลสำหรับงานห้องสมุดและจดหมายเหตุ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแนะนำหนังสือใหม่โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการคณะอักษรศาสตร์พื้นฐานการจัดระบบคอลเลกชันดิจิทัลสำหรับงานห้องสมุดและจดหมายเหตุโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์…

ขอเชิญฟังการเสวนาทางวิชาการ “กาญจนปัญญา: ภาษาไทย-เขมร” ในโอกาสอายุวัฒนมงคล 85 ปี ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล

ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญฟังการเสวนาทางวิชาการ “กาญจนปัญญา: ภาษาไทย-เขมร” ในโอกาสอายุวัฒนมงคล 85 ปี ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565เวลา 8.30-13.00 นณ ห้อง 303-304 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/xtAyTbhwBka52fww5 หมายเหตุ– เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 จึงจำเป็นต้องจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงานเพื่อรักษาระยะห่างทางสังคม– หลังจากที่ท่านลงทะเบียนในระบบแล้ว ผู้จัดงานจะยืนยันผลการลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่านทางอีเมลที่ท่านระบุไว้ – ท่านที่ได้รับอีเมลยืนยันการเข้าร่วมเสวนาวิชาการฯ กรุณาส่งผลตรวจ ATK ที่มีผลเป็นลบ ตามรายละเอียดที่แจ้งในอีเมล– ท่านที่ไม่ส่งผลตรวจ ATK ตามกำหนด ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุญาตให้เข้าร่วมการเสวนาฯ– การเสวนาฯ ไม่มีการถ่ายทอด live แต่จะบันทึกเทปและเผยแพร่ทางช่องยูทูบของภาควิชาภายหลัง

ขอแสดงความยินดีแก่คุณจิรัฏฐ์ เฉลิมแสนยากร นิสิตปริญญาเอกของภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีแก่คุณจิรัฏฐ์ เฉลิมแสนยากร นิสิตปริญญาเอกของภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบในโอกาสที่เรื่องสั้นของคุณจิรัฏฐ์ได้รับการคัดเลือก…

ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่บุคลากรและบัณฑิตคณะอักษรศาสตร์ได้รับรางวัลในพิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2565

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่บุคลากรและบัณฑิตคณะอักษรศาสตร์ได้รับรางวัลในพิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2565…

ขอเชิญชวนอ่านงานผลงานวิจัยดีเด่น รางวัลการวิจัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ประจำปี พ.ศ. 2564

ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนทุกท่านอ่านงานผลงานวิจัยดีเด่น รางวัลการวิจัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ประจำปี พ.ศ. 2564 ของดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย…