คณะอักษรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสแก่ นิสิตอักษรศาสตร์ ภาควิชาภูมิศาสตร์

คณะอักษรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่
– นายหฤษฎ์ ทะวะบุตร
– นางสาวอรรณา สุนทรอภิชาต
– นายสรวิชญ์ ธรรมรติวงศ์

นิสิตอักษรศาสตร์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ สร้างชื่อเสียงในการแข่งขันการค้นพบมรดกทางวัฒนธรรมทางประวัติศาสตร์โดยใช้อุปกรณ์รับรู้จากอวกาศ (Competition on Discovering Historical Cultural Heritage with Eye in Space) ระหว่างวันที่ 8 ธันวาคม 2564 – 7 มกราคม 2565 จัดโดยองค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก หรือ ASPCO (Asia-Pacific Space Cooperation Organization)

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง