ขอแสดงความยินดีแด่รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ อรุณมานะกุล

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ อรุณมานะกุล ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง