ขอแสดงความยินดีแก่ คุณปาลิตา ผลประดับเพ็ชร์

คณะอักษรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่คุณปาลิตา ผลประดับเพ็ชร์ อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (รางวัลซีไรต์) พุทธศักราช 2565 จากผลงานเรื่อง “จนกว่าโลกจะโอบกอดเราเอาไว้”

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง