ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ผลงานของ นายภคพล คุ้มครอง นิสิตภาควิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 2 ใน “โครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะนิสิตทางด้านศิลปะระดับชาติ-นานาชาติ” ได้รับ “รางวัลชมเชย”

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ผลงานของ นายภคพล คุ้มครอง นิสิตภาควิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 2 ใน “โครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะนิสิตทางด้านศิลปะระดับชาติ-นานาชาติ” ได้รับ “รางวัลชมเชย” จากการประกวดเรียงความ เนื่องในงานวันคนพิการ ครั้งที่ 53 ประจำปี 2565 จัดโดย สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ผู้สนใจสามารถเข้าชม “เว็บไซต์ภาควิชาภาษาไทย” ได้ที่ https://www.arts.chula.ac.th/thai/ หรือเข้าชม “เว็บไซต์คลังความรู้” ของภาควิชาภาษาไทยได้ที่ https://www.arts.chula.ac.th/thai/thaiarchives/

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง