ขอแสดงความยินดีแก่ศาสตราจารย์พรรัตน์ ดำรุง อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปการละคร

คณะอักษรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ศาสตราจารย์พรรัตน์ ดำรุง อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปการละคร ได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงวัฒนธรรม เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะร่วมสมัย สาขาศิลปะการแสดง

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง