ขอแสดงความยินดีแก่ รศ. ดร.วิโรจน์ อรุณมานะกุล

ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ อรุณมานะกุล คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัล นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2566 สาขาปรัชญา ผู้เชี่ยวชาญพัฒนางานวิจัยด้านคลังข้อมูลภาษาและงานประมวลผลภาษาไทย
.
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.chula.ac.th/news/105549/

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง