ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่บุคลากรและนิสิตได้รับรางวัลต่าง ๆ จากการแข่งขันกีฬาภายในของบุคลากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 43 ประจำปี 2566

คณะอักษรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่บุคลากรและนิสิตได้รับรางวัลต่าง ๆ จากการแข่งขันกีฬาภายในของบุคลากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 43 ประจำปี 2566

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง