ขอแสดงความยินดีแก่นายบรรณพล พื้นผา นิสิตเอกวิชาภาษาญี่ปุ่น ชั้นปีที่ 3

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่นายบรรณพล พื้นผา นิสิตเอกวิชาภาษาญี่ปุ่น ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น “Hozumi Foundation Japanese speech contest 2023”

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง