ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล ภาควิชาภาษาไทย ได้รับการอนุมัติจากสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 879 วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง