ขอแสดงความยินดีแก่ศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์

คณะอักษรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์ อักษรศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 36 ได้รับรางวัลสตรีศรีสยาม ประจำปี 2566

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง