ขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของศาสตราจารย์ ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์

คณะอักษรศาสตร์ ขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของศาสตราจารย์ ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์ อักษรศาสตรบัณฑิตและอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ผู้มีคุณูปการยิ่งต่อวงการประวัติศาสตร์ไทย

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง