ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่นิสิตคณะอักษรศาสตร์ได้รับรางวัลจากการประกวดเรียงความชิงรางวัลในเงินทุนภูมิพล ประจำปีการศึกษา 2565

คณะอักษรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่นิสิตคณะอักษรศาสตร์ได้รับรางวัลจากการประกวดเรียงความชิงรางวัลในเงินทุนภูมิพล ประจำปีการศึกษา 2565 ในหัวข้อ “ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กับชีวิตที่เปลี่ยนไปในวงการศึกษา”

1. นายอัศวุธ อุปติ ได้รับรางวัลที่ 1
2. นางสาวศศิพิมพ์ ภู่ระหงษ์ ได้รับรางวัลชมเชย

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง