ขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์ อักษรศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 36 เนื่องในโอกาสที่ได้รับพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัลเกียรติยศส่งเสริมบุคคลต้นแบบที่ทรงคุณค่าต่อสังคมไทย “คนดีรัตนโกสินทร์” สาขาบุคคลต้นแบบผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น เมื่อวันอาทิตย์ 17 กันยายน 2566

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง