คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่คุณสุกัญญา เอื้อชูชัย ได้รับเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้น Officier de l’Ordre Natonal du Mérite จากประเทศฝรั่งเศส

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่คุณสุกัญญา เอื้อชูชัย อบ.รุ่นที่ 53 ได้รับเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้น Officier de l’Ordre Natonal du Mérite จากประเทศฝรั่งเศส

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง