นิสิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมประจำปีของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 2566

นิสิตวิชาเอกภาษาฝรั่งเศส และนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่เรียนภาษาฝรั่งเศส ได้เข้าร่วมแข่งขันรายการต่างๆ เนื่องในกิจกรรมประจำปีของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 2566 หัวข้อ Hommage à SAR la Princesse Galyani Vadhana : Lumière d’une pédagogue aux multiples engagements » จัดโดยสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ และได้เข้ารับพระราชทานรางวัลและของที่ระลึกจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดังต่อไปนี้

  • นายกันต์ดนัย สุหงษา นิสิตชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม (รางวัลชนะเลิศ) ประเภทการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส
  • นางสาวจุฑารัตน์ รุ่งจิวารักษ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลที่ 1 ประเภทการแข่งขันเล่าเรื่องภาษาฝรั่งเศส
  • นางสาวพิชชาภรณ์ วรบุตร นิสิตชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลที่ 1 ประเภทการแข่งขันท่องบทกวีนิพนธ์ภาษาฝรั่งเศส
  • นางสาวณัฐกฤตา ภัคปิติวัฒนา, นายดนัย ฉัตรยิ่งยงกุล, นางสาวนิชนันท์ ภาษยะวรรณ, นายภูริชช์ อินเทพ และนางสาวมินทร์ลดา อริยสัจสี่สกุล นิสิตชั้นปีที่ 1ได้รับรางวัลที่ 1 ประเภทการแข่งขันแสดงละครสั้นภาษาฝรั่งเศส
[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง