รองศาสตราจารย์ ดร.วริตตา ศรีรัตนา ได้รับทุนนักวิจัยระยะเวลา 6 เดือน ไปประจำการ ณ ศูนย์การศึกษาด้านวันสิ้นโลกและโลกหลังมหาวินาศ “เคเทอ ฮัมบูร์เกอร์” ณ มหาวิทยาลัยไฮเดลแบร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

รองศาสตราจารย์ ดร.วริตตา ศรีรัตนา อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้รับทุนนักวิจัยระยะเวลา 6 เดือน ไปประจำการ ณ ศูนย์การศึกษาด้านวันสิ้นโลกและโลกหลังมหาวินาศ “เคเทอ ฮัมบูร์เกอร์” ณ มหาวิทยาลัยไฮเดลแบร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เพื่อดำเนินการโครงการวิจัยเรื่อง “ไม่รู้หรอกหรือว่านี่มิใช่จุดจบแห่งโลก (ปิตาธิปไตยและบรรทัดฐานรักต่างเพศ): ความกลัวเกลียดเหยียดหญิงแห่ง(โลกหลัง)มหาวินาศสิ้นโลก” ระหว่างเดือนกันยายน 2567 ถึง กุมภาพันธ์ 2568

Associate Professor Verita Sriratana, PhD, from the Department of English, has been awarded a 6-month research fellowship at the Käte Hamburger Center for Apocalyptic and Post-Apocalyptic Studies (CAPAS) at Heidelberg University, the Federal Republic of Germany. She will be carrying out her research project on the topic of “Don’t they know it’s not the end of the (patriarchal and heteronormative) world?: Misogyny as (Post)Apocalypse” from September 2024 to February 2025.

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง