ศิษย์เก่าคณะอักษรศาสตร์ได้รับการคัดเลือกเป็นนักเรียนเก่าฝรั่งเศสดีเด่น 2567 (Lauréats de l’AAEF 2024)

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ศิษย์เก่าคณะอักษรศาสตร์ได้รับการคัดเลือกเป็นนักเรียนเก่าฝรั่งเศสดีเด่น 2567 (Lauréats de l’AAEF 2024)

– สาขาศิลปะ วัฒนธรรม

ศ.เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ (อ.บ. รุ่น 24 และอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ดีเด่น พ.ศ. 2540)

สาขาครู/อาจารย์/นักวิชาการ

รศ. ดร.ธิดา บุญธรรม (อ.บ. รุ่น 25)

ดร. จงกล สุภเวชย์ (อ.บ. รุ่น 28)

– สาขาสถาปนิก นักผังเมืองและวิศวกร

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์ (อ.บ. รุ่น 41)

– สาขาอักษรศาสตร์/การแปล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรวิทย์ เศรษฐวงศ์ (อ.บ. รุ่น 43)

อ. ดร.สิริวรรณ จุฬากรณ์ (อ.บ. รุ่น 47 และอดีตอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส)

– สาขาธุรกิจ

คุณสุกัญญา เอื้อชูชัย (อ.บ. รุ่น 53)

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง