ขอแนะนำหนังสือรวมบทความวิชาการด้านมานุษยวิทยาวัฒนธรรมของผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแนะนำหนังสือรวมบทความวิชาการด้านมานุษยวิทยาวัฒนธรรมของผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์
สั่งซื้อได้ ที่นี่ ในราคา ๓๐๖ บาท (ลดราคา ๑๕% จากราคาปก ๓๖๐ บาท)
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเพจ Arts Chula Books and Journals นะคะ
.
#วิถีมานุษย์ เป็นหนังสือรวมบทความวิชาการด้านมานุษยวิทยาและคติชนวิทยาซึ่งเป็นผลผลิตจากการทำงานภาคสนามเพื่อศึกษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวไทยภาคกลางที่สุพรรณบุรี ชาวจ้วง และชาวเย้าในประเทศจีนตอนใต้ และ ๑๓ ชนเผ่าในแขวงเซกองทางใต้ของประเทศลาว 
.
#วิถีมานุษย์ เป็นตัวอย่างความพยายามของการทำงานภาคสนามตามวิธีวิทยาทางมานุษยวิทยาและคติชนวิทยา ข้อมูลหายากในหนังสือเล่มนี้ครอบคลุมคติชนทุกประเภทตั้งแต่ตำนาน นิทานพื้นบ้าน เพลงกล่อมเด็ก เพลงโต้ตอบระหว่างหนุ่มสาว ภาษิต ปริศนาคำทาย คำให้พร คำบริภาษ ไปจนถึงการแสดง การละเล่น ความเชื่อประเพณี และพิธีกรรมต่าง ๆ บทความที่รวมพิมพ์ในเล่มมีประเด็นศึกษาที่หลากหลายน่าสนใจ เช่น วิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของชนเผ่า ผู้หญิง กระบวนการอบรมทางสังคม ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์และการปรับตัวในสังคมที่เปลี่ยนแปลง ประเด็นศึกษาเหล่านี้ได้ผ่านการวิเคราะห์อย่างละเอียดลึกซึ้งด้วยกรอบแนวคิดทฤษฎีที่เลือกสรรมาใช้อย่างเหมาะสม แล้วจึงสังเคราะห์ออกมาเป็นองค์ความรู้เพื่อความเข้าใจวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างและคล้ายคลึง ด้วยการบอกเล่าอย่างเรียบง่าย ทำให้วิถีมานุษย์ เป็นงานคลาสสิกซึ่งมีคุณค่าผ่านกาลเวลา
.
สารบัญหนังสือ
#บางเสี้ยวชีวิตชาวสุพรรณบุรี
๑ เพลงเด็กกับกระบวนการอบรมทางสังคมในวัยเยาว์
๒ งานทิ้งกระจาด: ประเพณีมหายานที่สุพรรณบุรี
๓ Thai Folk Beliefs about Animals and Plants and Attitudes toward Nature
๔ Folksong and Socio-cultural Change in Village Life
#บางเสี้ยวชีวีชาวจ้วง
๕ ประเพณีแห่กบของชาวจ้วง: นิทานกับความเชื่อ  
๖ ควายกับเสือ: นิทานในสังคมเกษตรกรรม
๗ บทเพลงของชาวจ้วงในกวางสี
๘ The Zhuang Singing Festival in Wuming
#บางเรื่องของชาวเย้า
๙ ฟุเฮย-เซ้ยหมุ่ย: ตำนานกำเนิดมนุษย์ของชาวเย้า
๑๐ ผู้หญิงในนิทานเย้า
#บางเรื่องเล่าในเซกอง
๑๑ วรรณกรรมมุขปาฐะ: ภาพสะท้อนปฏิสัมพันธ์ระหว่างชนเผ่า
๑๒ นิทานกำเนิดมนุษย์และเผ่าพันธุ์ของชนเผ่าในแขวงเซกอง สปป. ลาว
๑๓ คำกล่าวบอกเล่าชีวิต
๑๔ แปงฮีตกินควาย: ประเพณีกับชีวิต
#เอกภาษาไทยอักษรฯจุฬาฯ #ผลงานวิชาการ #คลังความรู้
.
หมายเหตุ
1. หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์ด้วยงบประมาณของกองทุนบรมราชกุมารี กรุณาตรวจสอบเลขบัญชีก่อนการโอน
2.โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการไม่มีบริการคืนเงินหลังจากได้รับสินค้า
3. หากต้องการใบเสร็จรับเงินกรุณาแจ้งตอนสั่งซื้อ
4. เนื่องด้วยช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาปิดงบประมาณประจำปี ลูกค้าที่ต้องการใบเสร็จอาจได้รับหนังสือนานกว่าปกติ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเพจ Arts Chula Books and Journals

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ขอเรียนเชิญผู้สนใจดาวน์โหลดหนังสือรวมข้อเขียนบันทึก “นานาสภาวะ ณ ขณะเขียน” ของนักเรียนเขียนเรื่อง “เมื่อฉันร้อยเศษทรายให้กลายเป็นแก้ว” ผลงานการเขียนและการทำหนังสือของนิสิตภาควิชาภาษาไทย