จดหมายข่าวเทวาลัย

ขอแนะนำหนังสือใหม่โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการคณะอักษรศาสตร์ พื้นฐานการจัดระบบคอลเลกชันดิจิทัลสำหรับงานห้องสมุดและจดหมายเหตุ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล