เปิดรับสมัครโครงการอบรมโปรแกรมช่วยแปลเบื้องต้น (CAT Tools) จำนวนมาก

เปิดรับสมัครโครงการอบรมโปรแกรมช่วยแปลเบื้องต้น (CAT Tools)

ปัจจุบันอุตสาหกรรมงานแปลอาศัยความช่วยเหลือจากเครื่องมือหรือโปรแกรมช่วยแปล (Computer Assisted Translation tools : CAT tools) จำนวนมาก แนวทางการแปลโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยแปล (Machine-assisted human translation หรือ MAHT) เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจงานแปลและนักแปลอย่างยิ่งเนื่องจากสร้างข้อได้เปรียบเรื่องราคา เพิ่มความเร็วในการทำงาน และช่วยควบคุมคุณภาพงานแปลได้ดีกว่าการแปลโดยใช้มนุษย์เพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันในประเทศไทยยังไม่มีสถาบันสอนการใช้โปรแกรมช่วยแปลที่แพร่หลาย มีเพียงบริษัทแปลที่สอนวิธีการใช้โปรแกรมช่วยแปลให้กับนักแปลเป็นการภายในเท่านั้น นักแปลอิสระหรือผู้ประกอบอาชีพทางภาษาที่ไม่สังกัดหน่วยงานใดๆ จึงต้องเรียนรู้แนวคิดและวิธีการใช้เครื่องมือช่วยแปลด้วยตนเอง

โครงการอบรมโปรแกรมช่วยแปลเบื้องต้น (CAT Tools) นี้ มุ่งให้ความรู้ผู้เรียนเรื่องแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรมช่วยแปล (CAT Tools) เช่น หน่วยความจำคำแปล (Translation Memory หรือ TM) คลังคำศัพท์ (Term Base หรือ TB) การจัดเรียงคำแปล (Alignment) ผ่านโปรแกรมช่วยแปลที่เป็นที่นิยมในอุตสาหกรรม 4 โปรแกรม คือ SDL Trados Studio 2019, SDL Multiterm, MemoQ 9.1 และ Memsource (Cloud-based) ผู้เรียนจะได้เพิ่มความรู้ในทางทฤษฎีและได้ลองใช้งานโปรแกรมทั้งสี่ในทางปฏิบัติขั้นพื้นฐานเต็มรูปแบบ

หัวข้อในการอบรม
– ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการแปล
– องค์ประกอบพื้นฐานในโปรแกรมช่วยแปล
– ฟังก์ชันพื้นฐานในโปรแกรมช่วยแปล
– โปรแกรม TRADOS 2019– โปรแกรม MULTITERM
– โปรแกรม MemoQ 9.1
– โปรแกรม Memsource

ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 ถึงวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00-12.00 น. จำนวนรวมทั้งสิ้น 30 ชั่วโมง

ค่าอบรมรวมเอกสารประกอบการอบรม คนละ 7,500 บาท

ผู้เรียนจำเป็นต้องมีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน สามารถใช้โปรแกรม MS Office หรือโปรแกรมพื้นฐานอื่นๆ โดยไม่มีอุปสรรค ต้องมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส่วนตัวในการใช้เรียนเนื่องจากเป็นการสอนการใช้โปรแกรมเป็นหลัก

ข้อกำหนดซอฟต์แวร์ขั้นต่ำ (System Requirement)
• ระบบปฏิบัติการ Windows 7, Windows 8 หรือ Windows 10
• หากใช้ระบบปฏิบัติการ Mac ต้องติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์เสมือนจริง (เช่น VMWare Fusion หรือ Parallels)
• หน่วยความจำภายใน (RAM) ขั้นต่ำ 4 GB (แนะนำว่าควรมี 8 GB)
• ความละเอียดหน้าจอ (screen resolution) 1024×768 พิกเซล
• มีโปรแกรม Microsoft Office ขั้นต่ำ 2013 ติดตั้งทั้งหมด

Link สมัคร https://www.arts.chula.ac.th/~asc/main/?page_id=1397***ผู้ใช้งานใหม่ โปรดลงทะเบียนสร้าง account ก่อน

รายละเอียดโครงการเพื่มเติมhttps://www.arts.chula.ac.th/~asc/main/?p=107051

[post-views]