ขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ระดับปริญญาตรี

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 คณะผู้จัดงานจึงขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ระดับปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5 (5th Arts Undergraduate Humanities Symposium) ในวันที่ 20 – 21 มีนาคม 2564 เป็นรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

ทางผู้จัดงานขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างยิ่ง สำหรับรายละเอียดกิจกรรมภายในงานและการลงทะเบียนเข้าร่วม ท่านสามารถติดตามได้ผ่านเพจ Arts Undergraduate Humanities Symposium อย่างไรก็ตาม ท่านยังสามารถส่งบทคัดย่อได้ตั้งแต่วันนี้ – 22 มกราคม 2564 เวลา 23.59 น.

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook @artschula.symposium

[post-views]