การเสวนาปรัชญาในหัวข้อ “An Introduction to Hegel’s Science of Logic: Being, Nothing, Becoming, and the Project of a Presuppositionless Science”

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนาปรัชญาในหัวข้อ “An Introduction to Hegel’s Science of Logic: Being, Nothing, Becoming, and the Project of a Presuppositionless Science” โดย Assistant Professor Nahum Brown, PhD จาก Miyazaki International College ประเทศญี่ปุ่น

งานจะจัดขึ้นวันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 15.00-17.00 น. ทาง Zoom และ Facebook Live: Department of Philosophy, Chulalongkorn University

กรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมการบรรยายทาง Zoom ที่ลิงก์ https://tinyurl.com/hegelchula

[post-views]