ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าฟังการบรรยายออนไลน์ เรื่อง “Constructing gender and sexuality in Thai: Findings and observations from linguistic perspectives”

ในบรรยากาศของการเฉลิมฉลองความหลากหลายทางเพศ คณะอักษรศาสตร์ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าฟังการบรรยายออนไลน์ของ “ผศ.ดร.ภาวดี สายสุวรรณ” อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ ในหัวข้อเรื่อง “Constructing gender and sexuality in Thai: Findings and observations from linguistic perspectives” วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ)

ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://forms.gle/9NnhhhXZZyoCFWGBA

[post-views]