ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนา “75 ปี เจ้าชายน้อย”

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนา “75 ปี เจ้าชายน้อย” วันที่ 29 มิถุนายนนี้ เวลา 19.00 น. ถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กของสาขาวิชา

ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย รศ.ดร.พิริยะดิศ มานิตย์ อ.ดร.นาถพร รัตนภิญโญวงศ์ อ.ดร.วณิชชา กาญจโนภาศ ณิชชา จันทสาโร ดำเนินรายการโดย จีริสุดา ปริญญาศิริ

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เชิญรับฟังการบรรยายเรื่อง “ภาพถ่ายบนไปรษณียบัตรกับการขับเน้นความไม่สมมาตรระหว่างสองวัฒนธรรม: กรณีศึกษาในบันทึกการเดินทางของนักเขียนอิตาเลียน ซัลวาตอเร เบสโซ” โดย อาจารย์ ดร.ภณิตา ศิลปวิทยาดิลก