ขอเชิญชวนส่งงานแปลเข้าประกวดเพื่อรับรางวัลจาก “เงินทุนวรรณกรรมอำพรรณ โอตระกูล ซาลส์” ประจำปี 2565

สาขาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิตนักศึกษาไม่เกินระดับปริญญาตรีและประชาชนทั่วไป ส่งงานแปลเข้าประกวดเพื่อรับรางวัลจาก “เงินทุนวรรณกรรมอำพรรณ โอตระกูล ซาลส์” ประจำปี 2565

หมดเขตรับเอกสาร วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565 ภายในเวลา 24.00 น. (ตามเวลาใน
ประเทศไทย)

ดาวน์โหลดเอกสารการประกวด ที่นี่

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง