คณะอักษรศาสตร์ได้ต้อนรับเอกอัครราชทูต นาย Pavel Pitel และรองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต นาย Michael Švéda จากสาธารณรัฐเช็ก

เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565 คณะอักษรศาสตร์ได้ต้อนรับเอกอัครราชทูต นาย Pavel Pitel และรองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต นาย Michael Švéda จากสาธารณรัฐเช็ก เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการจัดงานศิลปวัฒนธรรม และโครงการความร่วมมือทางการศึกษา อาทิ การแลกเปลี่ยนนิสิต คณาจารย์ และโครงการวิจัยร่วม

On September 19, 2022, the Faculty of Arts welcomed Mr Pavel Pitel, Ambassador of the Czech Republic to Thailand, and Mr Michael Švéda, Deputy Head of Mission. Among the issues discussed were collaborative possibilities in cultural and educational affairs and student/staff exchange opportunities between universities in the Czech Republic and the Faculty of Arts, Chulalongkorn University.