งานกิจการนิสิต และบริษัทเอ็กซอนโมบิล จำกัด เปิดรับสมัครโครงการส่งเสริมความรู้วิชาบริหารธุรกิจ ให้แก่นิสิตคณะอักษรศาสตร์

งานกิจการนิสิต คณะอักษรศาสตร์ และ บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด เปิดรับสมัครโครงการส่งเสริมความรู้วิชาบริหารธุรกิจ ให้แก่นิสิตคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ExxonMobil BizLingo Enhancement Program (EMBiL)” ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2566 นิสิตที่มีความประสงค์สมัครทุนการศึกษาดังกล่าว สามารถสมัครได้ ผ่านการแสกน QR Code ที่ปรากฏในภาพสื่อประชาสัมพันธ์นี้ สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2567 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ e-mail : artschula.scholarship@gmail.com

[post-views]