ผศ. ดร.กมล บุษบรรณ์ เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “วัฒนธรรมตะวันออก: เกาหลี” ณ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์

สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ เชิญผศ. ดร.กมล  บุษบรรณ์ เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “วัฒนธรรมตะวันออก: เกาหลี” ในวันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. ผ่านโปรแกรมบริการการประชุมออนไลน์

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง