ผศ. ดร.สุภาพร บุญรุ่ง นำเสนอบทความวิชาการระดับนานาชาติฯ ในงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ Korea – Thai Society ครั้งที่ 3

ภาควิชาภาษาไทย คณะเอเชีย มหาวิทยาลัยปูซานภาษาและกิจการต่างประเทศ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี เชิญผศ. ดร.สุภาพร บุญรุ่ง นำเสนอบทความวิชาการระดับนานาชาติฯ ในงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ Korea – Thai Society ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “Paradigm Shift in Korea – Thai Relationship after COVID-19” ในวันที่ 10 กันยายน 2564 ผ่านโปรแกรมบริการการประชุมออนไลน์

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง