ผศ.ไซมอน เจ.พี.ไรต์ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษของสำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ

สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ เชิญผศ.ไซมอน เจ.พี.ไรต์ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษของสำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

ข่าวที่เกี่ยวข้อง