รศ. ดร.มนธิรา ราโท เป็นผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (สหสาขาวิชา/หลักสูตรนานาชาติ)

ฝ่ายบริหาร บัณฑิตวิทยาลัย เชิญรศ. ดร.มนธิรา ราโท เป็นผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (สหสาขาวิชา/หลักสูตรนานาชาติ) มีวาระ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1  พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง