ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล บุษบรรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญเป็นวิทยากรสร้างความรู้ความเข้าใจและร่วมถอดบทเรียนวงการซีรีส์เกาหลี เพื่อศึกษาโอกาสของซีรีส์ไทยในระบบสตรีมมิ่งบทแพลตฟอร์มต่าง ๆ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล บุษบรรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากสมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์ไปเป็นวิทยากรสร้างความรู้ความเข้าใจและร่วมถอดบทเรียนวงการซีรีส์เกาหลี เพื่อศึกษาโอกาสของซีรีส์ไทยในระบบสตรีมมิ่งบทแพลตฟอร์มต่าง ๆ เมื่อวันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565 เวลา 19.00 – 21.00 น. ผ่านระบบออนไลน์

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง