ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดังกมล ณ ป้อมเพชร อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปการละคร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรการอบรมแนวทางการให้ความช่วยเหลือนิสิตในภาวะวิกฤติ หลักสูตรจำลองสถานการณ์เสมือนจริง (Simulation)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดังกมล ณ ป้อมเพชร อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปการละคร ได้รับเชิญจากฝ่ายส่งเสริมสุขภาวะนิสิต ไปเป็นวิทยากรการอบรมแนวทางการให้ความช่วยเหลือนิสิตในภาวะวิกฤติ หลักสูตรจำลองสถานการณ์เสมือนจริง (Simulation) เมื่อวันที่ 30  สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 ณ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาวะนิสิต ห้อง 311 ชั้น 3 อาคารจามจุรี 9 

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง