อาจารย์ ดร.อังสนา เรืองดำ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษารัสเซีย ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง (Etiquette behavior in Thai culture)

อาจารย์ ดร.อังสนา เรืองดำ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษารัสเซีย ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากตามที่สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย ไปเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง (Etiquette behavior in Thai culture) เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2565 

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง