อาจารย์ ดร.ชนันพร เหมสกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษารัสเซีย ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement: PA) ปีงบประมาณ 2565

อาจารย์ ดร.ชนันพร เหมสกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษารัสเซีย ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากโรงเรียนวัดราชบพิธ ไปเป็นคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement: PA) ปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 12:00–14:30 น. ณ โรงเรียนวัดราชบพิธ

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง