ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล บุษบรรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาตะวันออก ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “ซอฟต์พาวเวอร์ของสาธารณรัฐเกาหลี”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล บุษบรรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาตะวันออก ได้รับเชิญจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรไปเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “ซอฟต์พาวเวอร์ของสาธารณรัฐเกาหลี” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25  กันยายน 2565 เวลา 13:00 –15:00 น. ผ่านระบบออนไลน์  

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง