ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร แก้ววิภาส ได้รับเชิญเป็นกรรมการตัดสินให้คะแนนในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน(ภาษาเยอรมัน) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร แก้ววิภาส อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเยอรมัน ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาฝรั่งเศส-ภาษาเยอรมัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ไปเป็นกรรมการตัดสินให้คะแนนในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน(ภาษาเยอรมัน) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2565 ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง