รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรการประชุมสามัญประจำปีของสมาคมปรัชญาและศาสนา

รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ ได้รับเชิญจากสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทยไปเป็นวิทยากรการประชุมสามัญประจำปีของสมาคมปรัชญาและศาสนา เมื่อวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 ณ อาคาร Deepak Jain Hall อาคารศศนิเวศน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง