ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ หมัดสะและ ได้รับเชิญจากศูนย์ภาษาอาหรับกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกริก ไปเป็นวิทยากรในหลักสูตรอบรม “Arabic for Healthcare Professionals”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ หมัดสะและ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากศูนย์ภาษาอาหรับกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกริก ไปเป็นวิทยากรในหลักสูตรอบรม “Arabic for Healthcare Professionals” ในวันที่ 5 เมษายน 2566 – 5 กรกฎาคม 2566  

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รองศาสตราจารย์ ฤทธิรงค์ จิวากานนท์ ได้รับเชิญให้ไปปฏิบัติงานต่างประเทศในโครงการศึกษาดูงานและฝึกงานต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เมืองโจวจวง และเมืองจูเจียเจี่ยว สาธารณรัฐประชาชนจีน