ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ ปั้นบำรุงกิจ ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษสอนในวิชา Basic Technology (TS 3101E) และเทคโนโลยีพื้นฐาน 1 (TS 3101)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ ปั้นบำรุงกิจ อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ ได้รับเชิญจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าไปเป็นอาจารย์พิเศษสอนในวิชา Basic Technology (TS 3101E) และเทคโนโลยีพื้นฐาน 1 (TS 3101) ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2566  ถึง เดือน สิงหาคม 2566 ณ กองวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รองศาสตราจารย์ ฤทธิรงค์ จิวากานนท์ ได้รับเชิญให้ไปปฏิบัติงานต่างประเทศในโครงการศึกษาดูงานและฝึกงานต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เมืองโจวจวง และเมืองจูเจียเจี่ยว สาธารณรัฐประชาชนจีน