ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล บุษบรรณ์ ได้รับเชิญเข้าร่วมงานเสวนาหัวข้อ “มหกรรมสร้างสรรค์คุณค่าทางสังคมสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ” ในงาน “มหกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กองทุนฯ ครบรอบ 8 ปี”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล บุษบรรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ไปเข้าร่วมงานเสวนาหัวข้อ “มหกรรมสร้างสรรค์คุณค่าทางสังคมสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ” ในงาน “มหกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กองทุนฯ ครบรอบ 8 ปี” เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 16:30 – 17:00 น.  ณ บริเวณ ลิโด้ คอนเน็คท์ ชั้น 1 

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รองศาสตราจารย์ ฤทธิรงค์ จิวากานนท์ ได้รับเชิญให้ไปปฏิบัติงานต่างประเทศในโครงการศึกษาดูงานและฝึกงานต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เมืองโจวจวง และเมืองจูเจียเจี่ยว สาธารณรัฐประชาชนจีน