อาจารย์ ดร.เกียรติ เทพช่วยสุข ได้รับเชิญเป็นอาจารย์สอนบรรยายเรื่อง “การใช้ภาษาไทยและศึกษาศิลปวัฒนธรรมไทย สำหรับนิสิตชาวต่างชาติ”

อาจารย์ ดร.เกียรติ เทพช่วยสุข อาจารย์ประจำศูนย์ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ได้รับเชิญจากวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี  ไปเป็นอาจารย์สอนบรรยายเรื่อง “การใช้ภาษาไทยและศึกษาศิลปวัฒนธรรมไทย สำหรับนิสิตชาวต่างชาติ” ในระหว่างวันที่ 4 เมษายน 2566  ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องเรียน 309 ชั้น 3 อาคารวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี  

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง