อาจารย์ ดร.ประโลม บุญรัศมี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรสอนรายวิชา 0295110 ไวน์ศึกษา ในหัวข้อ “Wine and Culture”

อาจารย์ ดร.ประโลม บุญรัศมี อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาโปรตุเกส ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากศูนย์การศึกษาทั่วไป ไปเป็นวิทยากรสอนรายวิชา 0295110 ไวน์ศึกษา ในหัวข้อ “Wine and Culture” เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 13:00 – 16:00 น. ณ ห้อง 402 ตึก 100 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง