ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง ได้รับเชิญเป็นวิทยากร เรื่อง “รู้ลึกการสอบ TOPIK กับ KEC”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากศูนย์การศึกษาเกาหลีประจำประเทศไทย (KEC) ร่วมกับบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ไปเป็นวิทยากร เรื่อง “รู้ลึกการสอบ TOPIK กับ KEC” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 51 ในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 08:30 – 12:00 น. ณ ห้องประชุม MR 207 ชั้น 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รองศาสตราจารย์ ฤทธิรงค์ จิวากานนท์ ได้รับเชิญให้ไปปฏิบัติงานต่างประเทศในโครงการศึกษาดูงานและฝึกงานต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เมืองโจวจวง และเมืองจูเจียเจี่ยว สาธารณรัฐประชาชนจีน