นางบุษกร ธรณี ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมกรรมการการบริหารชมรมบรรณารักษ์ สถาบันอุดมศึกษา

นางบุษกร ธรณี เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ คณะอักษรศาสตร์ ได้รับเชิญจากชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา (ช.บ.อ.) สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ไปเข้าร่วมประชุมกรรมการการบริหารชมรมบรรณารักษ์ สถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:00 – 16:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รองศาสตราจารย์ ฤทธิรงค์ จิวากานนท์ ได้รับเชิญให้ไปปฏิบัติงานต่างประเทศในโครงการศึกษาดูงานและฝึกงานต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เมืองโจวจวง และเมืองจูเจียเจี่ยว สาธารณรัฐประชาชนจีน