รองศาสตราจารย์ ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์ ได้รับเชิญเป็นผู้นำคณะนักเรียนผู้แทนประเทศไทย ไปทำวีซ่า ณ สถานทูตบัลแกเรียประจำกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

รองศาสตราจารย์ ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ ได้รับเชิญจาก มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ไปเป็นผู้นำคณะนักเรียนผู้แทนประเทศไทย ไปทำวีซ่า ณ สถานทูตบัลแกเรียประจำกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 11 – 12 พฤษภาคม 2566

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รองศาสตราจารย์ ฤทธิรงค์ จิวากานนท์ ได้รับเชิญให้ไปปฏิบัติงานต่างประเทศในโครงการศึกษาดูงานและฝึกงานต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เมืองโจวจวง และเมืองจูเจียเจี่ยว สาธารณรัฐประชาชนจีน